bip

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Dariusz Jankowski

Członek Rady Nadzorczej – Elżbieta Nawrocka

Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Pabiniak