bip

Zarząd Spółki

Dariusz Szewczyk

Prezes – mgr inż. Dariusz Szewczyk

Prokurent –  dr inż. Maria Buczek