JEŻYNA (Rubus L) – Gazda

Jeżyna Gazda, owoce w rożnej fazie dojrzałości.
Jeżyna Gazda

Gazda

Termin owocowania: od pierwszej dekady sierpnia do połowy lub końca września.

Pędy liczne, sztywne, łukowato wygięte u wierzchołka, z niewielką ilością kolców.

Owocowanie systematyczne, trwa około 6 tygodni, zwykle od początku sierpnia.

Owoce średnie lub małe, bardzo smaczne, barwy czarnej z silnym połyskiem, mało podatne na gnicie owoców.

Kierunek produkcji: przetwórczy.