Kolejni kandydaci na Listę Produktów Tradycyjnych

Kolejni kandydaci na Listę Produktów Tradycyjnych

Maliny z Brzeznej, grupa produktów wędzonych i fasolówka – to kolejni małopolscy kandydaci na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych. W środę 17 września 2014 r Rada ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego pod przewodnictwem Wojciecha Kozaka Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, pozytywnie zaakceptowała wnioski złożone przez wnioskodawców starających się o wpisanie na listę Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego między innymi wniosek Pana mgr inż. Dariusza Szewczyka Prezesa Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna.

maliny

To kolejny krok by chronić małopolskie smaki. Rada ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego pozytywnie oceniła kolejne wnioski. Wśród nich znalazły się maliny z Brzeznej, spora grupa produktów wędzonych, a także fasolówka. Przypomnijmy pozytywnie zaopiniowane wnioski przez Radę zostaną teraz przekazane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który dokona ich ponownej weryfikacji oraz zadecyduje o wpisie na Listę Produktów Tradycyjnych.
Maliny z Brzeznej
Warto podkreślić, że hodowane tam odmiany malin cieszą się powodzeniem zarówno wśród amatorów, jak również plantatorów – „Polana” znajduje się w czołówce najczęściej uprawianych odmian w świecie. Przypomnijmy, polski program hodowli twórczej i zachowawczej maliny został zapoczątkowany w 1979 roku w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym w Brzeznej, należącym do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach i jest kontynuowany do dzisiaj. To jedno z największych tego typu przedsięwzięć w Europie. Maliny to krzewy, których nie powinno zabraknąć ani na działce, ani w ogrodzie. Mimo, że są dość wymagające, to jednak smaczne owoce, pełne właściwości odżywczych i zdrowotnych są największą zapłatą za trud, jaki należy włożyć w ich uprawę. Przy odpowiednim doborze odmian, maliny można smakować od końca czerwca, nawet do pierwszych przymrozków. A więc obok odmian owocujących latem, występują także odmiany owocujące jesienią. Odmiany letnie owocują na pędach dwuletnich i są bardziej pracochłonne, natomiast odmiany jesienne, owocują na pędach tegorocznych.

Komentarze są zamknięte.