Śniadanie Agrobiznesowe z Bankiem BGŻ – zaproszenie

Z A P R O S Z E N I E

W imieniu Banku BGŻ pragniemy serdecznie zaprosić

Szanownych Państwa
na spotkanie z cyklu:

ŚNIADANIE AGROBIZNESOWE Z BANKIEM BGŻ

 

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące tematy:

  • Finansowanie potrzeb bieżących i inwestycyjnych gospodarstwa rolnego
  • Leasing i pożyczka leasingowa dla rolników
  • Ubezpieczenia upraw, sprzętu rolniczego, ubezpieczenia komunikacyjne, OC i budynków, ubezpieczenia Życie i Zdrowie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym CONCORDIA

 

Przewidujemy także indywidualne konsultacje oraz doradztwo bankowe.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 lutego 2014 r.

w Nowym Sączu, ul Romanowskiego 4a

w Hotelu PANORAMA

od godz. 10.00 do 12.00 .

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu

Kierownik Bankowości Biznesowej

 Aleksandra Pituch

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału do dnia 18.02.2014 r. na adres mailowy

agata.damian@bgz.pl lub telefonicznie, pod numerem: 667 892 175.