Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej SZD IO Brzezna

Przewodniczący – Witold Kosiński
Członek – Michał Krajewski
Członek – Grzegorz Oszczypała