Polityka prywatności

Polityka prywatności 

 

Regulamin współpracy z Poland Plants Sp. z o.o. oraz polityka prywatności

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji złożonego zamówienia, zawartej umowy oraz w celach, marketingowych oraz reklamowych.

2. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest

Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o.
Brzezna 1
33-386 Podegrodzie
REGON:492689210, NIP:7342838477,KRS:0000093410

3. Administrator będzie przetwarzać powierzone dane osobowe w celu realizacji zamówienia oraz wykonania umowy, w tym realizacji reklamacji, przy czym przetwarzanie danych rozpoczyna się z chwilą zawarcia niniejszej umowy lub przesłania ich przez Uczestnika drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną, podania telefonicznie lub w inny sposób, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. b – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu UE z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1. – RODO.

5. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez okres:

·niezbędny do zrealizowania umowy jaka zostanie zawarta,

·przewidziany przepisami prawa w tym zakresie – np. przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi z tytułu opłat za kurs.

6.Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane innym osobom – przewoźnikom, firmom kurierskim itp.. Dodatkowo administrator może przekazać te dane  innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa lub umowy zawartej pomiędzy administratorem a osobą trzecią w przypadku konieczności realizacji roszczeń administratora, gdy ten będzie korzystał z usług pełnomocnika.

7. Do danych osobowych uczestnika mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w jego imieniu np. zatrudnieni pracownicy podmioty współpracujące z administratorem w świadczeniu usług, podmiot świadczący na rzecz administratora usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, usługi księgowe, jak również inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową (Poczta Polska) .

8. Zgodnie  z RODO uczestnikowi przysługuje prawo:

1)      dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2)      do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      do usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków, gdy dane te będą przetwarzane celem realizacji roszczeń administratora),

4)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6)      do przenoszenia danych osobowych.

Celem skorzystania z ww. uprawnień należy skontaktować się telefonicznie  za pomocą email: instytut@brzezna.pl lub pisemnie na adres Wykonawcy, wskazany na wstępie umowy.

9. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy

11. W oparciu o dane osobowe uczestnika nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

12. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Uczestnika do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach tej strony (Serwis).
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tej strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.