Pszczelarstwo

MATKI PSZCZELE z BrzeznejMatki pszczele unasiennione naturalnie cena 70,00 zł

Matki pszczele nieunasiennione cena 20,00 zł

cena wysyłki ok 25 zł

Sklenar H-47

Pszczoły określane jako uniwersalne poprzez dobre wykorzystanie
wszystkich pożytków. Rodziny średnie lub silne. Podczas silnych
pożytków pszczoły mogą ograniczać matkę w czerwieniu. Skłonność
do nastroju rojowego umiarkowana. Do zimowlii wchodzą rodziny
wyrównane o średniej sile. Zimowla dobra. Rozwój wiosenny minimalnie
wolniejszy. Pszczoły łagodne jednak lubią interesować się co się
dzieje podczas przeglądu co objawia się lataniem pojedynczych
pszczół wokół pszczelarza. W przypadku pracy bez kapelusza może to
być denerwujące. Dba o czystość w ulu. Pszczoła do pasiek
przydomowych i wędrownych gdzie występują małe i średnie pożytki
przez cały sezon.

Celle

Matki reprodukcyjne pochodzą z Instytutu Celle (Niemcy).

 Pszczoły te wyróżnia szybki, dynamiczny rozwój wiosenny oraz wysoki
poziom higieniczności. Zimują bardzo dobrze, po dopływie pierwszego
wiosennego pyłku matki rozpoczynają bardzo intensywne czerwienie.
Rodziny osiągają dużą siłę już na wczesnowiosenne pożytki,
wykorzystują bardzo dobrze także pożytki późniejsze. Są to
pszczoły o umiarkowanej skłonności do rójki, przy braku pożytku,
załamaniu pogody lub ciasnocie w ulu silne rodziny mogą wejść w
nastrój rojowy, jednak po zastosowaniu odpowiednich zabiegów dają
się stosunkowo łatwo z niego wyprowadzić. Dobrze trzymają się
plastra, są mało ruchliwe. Ważnymi cechami tej linii są również
łagodność oraz miodność na wysokim poziomie.

Buckfast KB

Matki [1] reprodukcyjne pochodzą z Danii od Pana Kelda Brandstrupa [2].
Pszczoły wyjątkowo łagodne, nawet podczas niesprzyjającej pogody.

 Charakteryzują się wysoką miodnością, wykorzystują bardzo dobrze
wszystkie pożytki, zarówno wczesne jak i późne. Tworzą rodziny o
dużej sile, którą utrzymują przez cały sezon, mimo to nie wchodzą
w nastrój rojowy. Miód sklepią na sucho, praktycznie wszystkie zapasy
gromadzą nad gniazdem, należy więc zwrócić uwagę by podczas
miodobrania pozostawić im w nadstawkach odpowiedni zapas pokarmu.
Pszczoły polecane do gospodarki w ulach korpusowych. Zimują w dużej
sile, wymagają większej ilości zapasów zimowych w porównaniu do
pszczoły kraińskiej.


opis – zródło, foto buckfast,dk
[1] https://pasiekadratwa.pl/services/matki-pszczele/
[2] https://buckfast.dk/