MALINA (Rubus idaeus)

Owocujące maliny uprawne w szpalerze

Nasze odmiany malin

Maliny owocujące na pędach dwuletnich:

– MALINA PRZEHYBA

– MALINA RADZIEJOWA

– MALINA SOKOLICA

– MALINA BENEFIS

– MALINA LASZKA

– MALINA LITACZ (czarnoowocowa)

– MALINA BESKID

Maliny powtarzające owocowanie:

– MALINA POEMAT

– MALINA POLONEZ

– MALINA POKUSA

– MALINA POLANA

– MALINA POLESIE

– MALINA POLKA

– MALINA PORANNA ROSA (żółtoowocowa)

Stanowisko

Najlepszym stanowiskiem dla maliny jest łagodny stok o wystawie południowo-wschodniej lub południowo-zachodniej oraz tereny płaskie, lecz niebędące zastoiskiem mrozowym. Maliny wymagają gleby żyznej i próchnicznej o odczynie lekko kwaśnym (pH 5,5-6,5). Nie udają się na terenach zbyt mokrych, o wysokim poziomie wód gruntowych.

Nawożenie

Na prawidłowy wzrost i owocowanie malin duży wpływ ma odpowiednie przygotowanie stanowiska. Gleba przed sadzeniem powinna być odchwaszczona, zasobna w materię organiczną i składniki mineralne. Najkorzystniejsze jest zastosowanie obornika w dawce 40-50 t/ha na kilka tygodni przed sadzeniem roślin. W razie braku obornika stosuje się nawozy zielone. Nawożenie mineralne powinno uwzględniać zasobność gleby w poszczególne składniki i być wykonywane na podstawie wyników analizy gleby.

Ilustracja prezentująca pęd maliny uprawnej widziany z góry.

Sadzenie krzewów i ich cięcie

Maliny sadzi się późną jesienią lub wczesną wiosną, przy czym korzystniejszym okresem jest jesień, głównie ze względu na lepsze warunki wilgotnościowe. Rośliny zakupione w doniczkach można sadzić przez cały sezon wegetacyjny. Gęstość sadzenia zależy od odmiany i planowanego sposobu prowadzenia roślin w przyszłości. Ważne jest, aby rośliny sadzić na jednakową głębokość 3-4 centymetry głębiej niż rosły w mateczniku. Uprawa malin tradycyjnych prowadzona jest najczęściej w formie szpaleru pojedynczego. Rozstawa wynosi zwykle 2,5 x 0,5 m, a wysokość roślin około 1,70 m, na metrze bieżącym rzędu powinno znajdować się 10-12 pędów.

Malina o czarnych, kulistych owocach
Malina czarnoowocowa

W pierwszym roku po założeniu plantacji, należy wykonać konstrukcję szpaleru. Rusztowanie składa się ze słupków i poziomo rozciągniętych drutów. Słupki o długości 2,10-2,20 m wkopuje się w ziemię na głębokość 0,50-0,60 m, co 7 do 10 m w rzędzie. Następnie wzdłuż 10 rzędu rozpina się nierdzewne druty o średnicy około 3 mm. Dla odmian o sztywnych pędach wystarcza zwykle jeden drut przypięty na wysokości 1,5 m, a dla odmian o wiotkich pędach, należy rozciągać trzy druty na wysokości 0,6; 1,0; 1,6 m.

Celem cięcia malin jest prześwietlanie krzewów. Dzięki temu zabiegowi do liści dociera więcej światła, co zwiększa intensywność fotosyntezy, a w efekcie zwiększa liczbę pąków kwiatowych i wytrzymałość roślin na mróz. Prześwietlanie umożliwia również dokładne opryskiwanie roślin podczas zabiegów ochrony i sprzyja szybkiemu obsychaniu pędów po deszczu, przez co zmniejsza się ryzyko chorób grzybowych. Pędy, które zakończyły owocowanie, powinno się wyciąć bezpośrednio po zakończeniu zbiorów (zwykle koniec lipca, początek sierpnia maliny tradycyjne). Jednocześnie należy usunąć nadmiar młodych pędów, pozostawiając do pięciu sztuk w krzewie, czyli 10 na m.b. rzędu. Wycięte pędy należy usunąć z plantacji lub rozdrobnić w międzyrzędziach i opryskać preparatami grzybobójczymi i owadobójczymi, a pozostawione przywiązać do drutów.

Przyklad maliny o wybarwionych na żółto owocach
Malina żółtoowocowa

Jesienią w międzyrzędziach rozsiewa się nawozy mineralne i stosuje wapnowanie. W kwietniu, gdy młode pędy i odrosty korzeniowe mają 10-15 cm, niszczy się je herbicydami kontaktowymi. Jednocześnie niszczone są chwasty. W maju i czerwcu odrosty pozostające poza obrębem krzewów należy systematycznie niszczyć. W międzyrzędziach wykonuje się to kosiarką, ustawioną płytko glebogryzarką, a w rzędach między krzewami – sekatorem, motyką lub kosą spalinową. Na każdym krzewie należy pozostawić około pięciu młodych pędów.

Cięcie malin owocujących na tegorocznych pędach odbywa się jesienią lub wiosną i polega na wycięciu tuż przy ziemi wszystkich pędów.