Szkolenie: „Integrowana produkcja – rośliny sadownicze”.

SZKOLENIE W SADOWNICZYM ZAKŁADZIE DOŚWIADCZALNYM INSTYTUTU OGRODNICTWA W BRZEZNEJ.

Nazwa szkolenia: ‚Integrowana produkcja – rośliny sadownicze’.

Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o. o. organizuje

w Brzeznej szkolenie ‚Integrowana produkcja – rośliny sadownicze’. Z uwagi na ograniczoną liczebność grupy o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie podstawowe odbędzie się w terminie 12-13 marzec 2018 r.

Szkolenie uzupełniające odbędzie się w terminie 14 marca 2018 r.

W ramach dwudniowych szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a na zakończenie zaświadczenia ukończenia szkolenia IP, zezwalające na ubieganie się o certyfikat IP.

Zgłoszenia kierować należy:

Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o. o.

Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie. Tel. 18 445 84 11 lub 606 336 229.

E-mail: kmzachwieja@brzezna.pl

Tematyka i programy szkoleń:

1. Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin 2. Planowanie i zakładanie uprawy sadowniczej 3. Pielęgnacja gleby 4. Nawożenie integrowanych upraw sadowniczych 5. Ochrona upraw sadowniczych przed chorobami 6. Ochrona upraw sadowniczych przed szkodnikami 7. Środki ochrony roślin a ochrona środowiska 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 9. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin 10. Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach sadowniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin 11. Kontrola integrowanej produkcji roślin

Cena za szkolenie podstawowe organizowane w dniach 12-13 marzec 2018 r. – 130,00 złotych od osoby.

Cena za szkolenie uzupełniające organizowane w dniu 14 marca 2018 r. – 70,00 złotych od osoby.